Offentligt tilskud

  • Der kan ansøges om tilskud fra kommunen
  • Klinikken har ikke ydernummer og derfor gives der ikke tilskud til henvisninger

Sygeforsikring

  • Sygeforsikringen Danmark giver tilskud i gruppe 1-2
  • Visse privattegnede forsikringer giver tilskud